Organisation 

Sektioner

Föreningen är organisatoriskt indelad i en ledningsgrupp (LG) och åtta sektioner. Varje sektion har en sektionsansvarig (SA).

En sektion är ca 300 km i genomsnitt. Varje sektion består i sin tur av enheter med respektive etappansvariga (EA). Varje EA rekryterar sina medarbetar lokalt.  

Varje EA rapporterar till sin SA som rapporterar till LG.

En SA leder, fördelar och kontrollerar arbetet inom sin sektion tillsammans med sina EA.

 

Etapper

En etapp är den minsta beståndsdelen av Via Suecia. Varje etapp har en lokalt förankrad etappansvarig (EA) som med sina medarbetare sköter det praktiska kring leden. Det kan handla om markägarkontakter, röjning, märkning och skyltning. 

Som EA är du den yttersta, viktiga länken i kedjan som gör Via Suecia till Sveriges Nationella Led. 

Du ansvarar för ledens skick, kontrollerar den regelbundet och föreslår förbättringar. Du eskar medel från din SA som du rapporterar till.

Tillsammans gör vi skillnad.

Vi söker SA och EA

Är du intresserad –  hör av dig till info@snsl.se.