nyheter

21 juli 2021
Vi hälsar Ruth Aaqqii, av tysk härkomst boendes på Grönland, välkommen som medlem och vandrare av Via Suecia. Hon startar vid Treriksröset med sikt mot Smygehuk.

14 juli 2021
Projektet ”Trail Runner” på Kungsleden är avslutat och nu väntar avrapportering till styrelsen den 22 augusti.

24 juni 2021
SNSL inleder ett pilotprojekt på Kungsleden mellan Hemavan och Abisko kallat ”Trail Runner”. Syftet är att undersöka behovet av hjälp och vård hos vandrare längs leden genom en uppsökande verksamhet. Projektet kommer utvärderas och vi hoppas på en fortsättning givet ledens skick, antalet ovana vandrare samt skenande vårdkostnader för skador uppkomna på leden.

15 juni 2021
Vi välkomnar Camilla Svenäng som ny Trail Angel i Oskarström. Camilla bor bredvid Hallandsleden, som är en del av Via Suecia.

14 juni 2021
I går morse tog Jesper Sundstrand och Marcus Persson de första stegen på Via Suecia och blir därmed de första svenskar som börjar vandra den. För cirka en vecka sedan gav sig Constantin Hauzeneder från München iväg från Smygehuk med samma mål: Treriksröset.
Happy Trails!

12 juni 2021
Kungsleden Hiking Society har gjort en cool video. Se den här

11 juni 2021
Via Siecia har fått två nya Trail Angels! Läs mer här

10 juni 2021
Jonas, vår redaktör, intervjuar Jörgen Johansson, vandringsexpert och styrelsemedlem i SNSL.

8 juni 2021
Kungsleden Hiking Society har fått in merch. Du hittar det i samma shop som Via Suecia

6 juni 2021
Först att vandra Via Suecia är Constantin från München. Läs mer här.

5 juni 2021
SNSL genomförde sitt första ever Alla Leders Dag-event vid Ånnabodasjön. Information gavs om Bergslagsleden, vandring, utrustning, nya medlemmar, stort intresse. Kul!

3 juni 2021
Vi förbereder Alla Leders Dag 5 juni vid Ånnabodasjön.
Via Suecia har nu fått Trail Patch och Hang-Tags. Finns i shoppen
Ordförande har skrivit en debattartikel om Bergslagsleden (nedan).

23 maj 2021
Styrelsen har haft ordinarie möte. Nästa möte är planerat till slutet av augusti.

22 augusti 2021
Föreningen har haft sitt planerade styrelsemöte varvid bl a följande beslut togs: 
– bildandet av en arbetsgrupp med uppgift att söka ekonomiskt stöd,
– arbetet med den fysiska leden inleds i september 2021,
– utvärdering av två objekt i fjällvärlden som ett potentiellt ”Spiritual Home” inleds, SWAT-analyser klara,
– linbanebygget över Indalsälven går in i en förstudie, sponsring redan klart,
– att pilotprojektet ”Trail Runner” utefter Kungsleden permanentas från säsongen 2022.
Besluten var eniga. 

25 maj 2021
SNSL välkomnar Adolfströms Handelebod & Stugor som Trail Angel för medlemmar på Kungsleden med Trail Pass. Handelsboden är en upplevelse i sig och ett besök rekommenderas. Mer info här.

24 maj 2021
Via Suecia har blivit GPX:ad. Nu kan du ladda ner hela leden till din mobil etc.